Alicja Szczepańska

Absolwentka Studium Samorządności Społecznej UJ na kierunku Samorząd Terytorialny oraz College języka anglo-amerykańskiego. Jest emerytowaną funkcjonariuszką Policji i byłą społeczną kurator przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu. Z ramienia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie prowadziła wykłady dla podmiotów zewnętrznych, zajmowała się także obsługą szkoleń dla Centrów Pomocy Rodzinie. Ukończyła szereg kursów w zakresie psychologii, prawa, administracji i informatyki. Od lat jest zaangażowana w działalność społeczną na rzecz osób pokrzywdzonych przez los. Opracowała oraz prowadzi autorskie warsztaty antyprzemocowe. Jest osobą empatyczną i życzliwą, mającą umiejętność rozmowy o najbardziej wrażliwych sprawach. Jest też nieustępliwa w kwestiach dotyczących pozyskania pomocy dla beneficjentów oraz respektowania ich praw.

 • Interwencje kryzysowe
 • Świadczenia dla krakowskiej rodziny
 • Formy wsparcia dla osób pokrzywdzonych
 • Seniorzy
 • Edukacja

Barbara Dobrzańska

Absolwentka Studium Turystyczno-Hotelarskiego w zakresie turystyki. Od 19 lat działa społecznie na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych. Odbyła staże zawodowe oraz liczne szkolenia podstawowe i zaawansowane w organizacjach pozarządowych na terenie Małopolski. Uzyskała certyfikaty w zakresie obsługi klienta z niepełnosprawnością, wykwalifikowanego pracownika organizacji pozarządowej - specjalisty ds. obsługi biura. Jest ławnikiem w Sądzie Rejonowym oraz pełnomocnikiem m.in. w komisjach orzekających o stopniu niepełnosprawności. Na bieżąco uczestniczy w szkoleniach z zakresu prawa pracy i prawa administracyjnego. Jest wrażliwa na potrzeby innych, otwarta na nowe wyzwania i komunikatywna, a jednocześnie bardzo konsekwentna w dążeniu do wyznaczonego celu. Z szacunkiem traktuje swoją pracę i otoczenie.

 • Praca - aspekty prawne
 • Aktywizacja zawodowa
 • Transport
 • Orzecznictwo osób niepełnosprawnych
 • Czas wolny

Edyta Gałęza

Socjolog i doradca zawodowy. Ukończyła studia socjologiczne o specjalności praca socjalna (Uniwersytet Jagielloński) oraz podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego (Politechnika Krakowska). Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi i na rzecz osób z niepełnosprawnościami. W przeszłości wchodziła w skład orzekający Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, następnie przez 9 lat była związana ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji – Centrum Integracja Kraków; jedną z największych organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością. Uczestniczyła w różnych kursach i szkoleniach m.in. dla pracowników ośrodków informacji dla osób niepełnosprawnych oraz dla przedstawicieli organizacji pozarządowych. Jest otwarta na kontakt z każdym klientem, ma dużą umiejętność pozyskiwania informacji. Mając osobiste i życiowe doświadczenie funkcjonowania z niepełnosprawnością pozostaje osobą komunikatywną, życzliwą i zaangażowaną w wykonywaną pracę.

 • Programy i projekty dla osób niepełnosprawnych
 • Rehabilitacja
 • Opieka wyręczająca
 • Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych
 • Zdrowie

OSIEM powodów dla których warto skorzystać
z usług Miejskiego Centrum Informacji Społecznej:

1 Poufność powierzonych informacji – Centrum zapewnia zachowanie w tajemnicy samego faktu pobytu klienta w Centrum oraz wszystkich powierzonych przez klienta Informacji,

2 Wrażliwość i pełne zrozumienie Twojej sytuacji - w Centrum nie liczymy czasu, każdy kto potrzebuje pomocy zostanie wysłuchany, nasi doradcy poświęcą Ci tyle czasu ile tego potrzebujesz, udzielą informacji, doradzą co zrobić krok po kroku,

3 Bezpłatność porad,

4 Bezstronność doradców – doradca udzielając porad nie kieruje się własnymi opiniami, przekonaniami i wartościami; nie ocenia klienta i jego działań oraz nie angażuje się po żadnej ze stron,

5 Niezależność – Centrum udzielając porad kieruje się wyłącznie dobrem klienta, nie zaś interesem kogokolwiek innego,

6 Samodzielność klienta w podejmowaniu ostatecznych decyzji – doradca nie podejmuje decyzji za klienta, a jedynie przedstawia wszystkie możliwe rozwiązania problemu. To klient sam dokonuje wyboru,

7 Otwartość na każdą osobę potrzebującą porady – każda osoba może być klientem Centrum i będzie przyjęta w sposób uwzględniający jej potrzeby i możliwości,

8 Aktualność i rzetelność informacji na temat obowiązujących przepisów oraz oferty instytucji i organizacji działających na rzecz obywateli – każda porada jest udzielana w oparciu o istniejący w Centrum system informacyjny.

Już od dawna borykasz się z trudnym problemem,
nie wiesz co zrobić?

Napisz do nas, zadzwoń albo przyjdź osobiście
postaramy się pomóc Ci w trudnej sytuacji!

Odwiedź nas w biurze

zobacz na mapie

Napisz do nas już teraz
na czacie online!

Zadzwoń lub wyślij email

tel. 728-352-126

tel. 571 263 850

napisz email