OSIEM powodów dla których warto skorzystać
z usług Miejskiego Centrum Informacji Społecznej:

1 Poufność powierzonych informacji – Centrum zapewnia zachowanie w tajemnicy samego faktu pobytu klienta w Centrum oraz wszystkich powierzonych przez klienta Informacji,

2 Wrażliwość i pełne zrozumienie Twojej sytuacji - w Centrum nie liczymy czasu, każdy kto potrzebuje pomocy zostanie wysłuchany, nasi doradcy poświęcą Ci tyle czasu ile tego potrzebujesz, udzielą informacji, doradzą co zrobić krok po kroku,

3 Bezpłatność porad,

4 Bezstronność doradców – doradca udzielając porad nie kieruje się własnymi opiniami, przekonaniami i wartościami; nie ocenia klienta i jego działań oraz nie angażuje się po żadnej ze stron,

5 Niezależność – Centrum udzielając porad kieruje się wyłącznie dobrem klienta, nie zaś interesem kogokolwiek innego,

6 Samodzielność klienta w podejmowaniu ostatecznych decyzji – doradca nie podejmuje decyzji za klienta, a jedynie przedstawia wszystkie możliwe rozwiązania problemu. To klient sam dokonuje wyboru,

7 Otwartość na każdą osobę potrzebującą porady – każda osoba może być klientem Centrum i będzie przyjęta w sposób uwzględniający jej potrzeby i możliwości,

8 Aktualność i rzetelność informacji na temat obowiązujących przepisów oraz oferty instytucji i organizacji działających na rzecz obywateli – każda porada jest udzielana w oparciu o istniejący w Centrum system informacyjny.

U nas znajdziesz
informacje i porady o:

1 sposobach i możliwościach rozwiązywania problemów,

2 przysługujących uprawnieniach,

3 procedurach załatwiania spraw,

4 specjalistycznych instytucjach pomocnych w rozwiązywaniu problemu,

5 możliwości uzyskiwania wsparcia finansowego i pozafinansowego przez krakowskie rodziny,

skontaktuj się z nami

Pomożemy, udzielimy informacji w zakresie:

Pomocy społecznej – zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

orzekania o niepełnosprawności,

wsparcia rodziny,

programu Krakowskiej Karty Rodzinnej i Karty Dużej Rodziny,

świadczeń finansowych wypłacanych przez Urząd Miasta Krakowa,

edukacji integracyjnej i specjalnej,

rehabilitacji zdrowotnej,

przewozu osób niepełnosprawnych,

rehabilitacji społecznej i zawodowej,

ulg i uprawnień osób niepełnosprawnych,

działalności organizacji pozarządowych,

dostępności budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych,

zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

nagłego zdarzenia, kryzysowej sytuacji, zdarzeń przestępczych.

Już od dawna borykasz się z trudnym problemem,
nie wiesz co zrobić?

Napisz do nas, zadzwoń albo przyjdź osobiście
postaramy się pomóc Ci w trudnej sytuacji!

Odwiedź nas w biurze

zobacz na mapie

Napisz do nas już teraz
na czacie online!

Zadzwoń lub wyślij email

tel. 728-352-126

tel. 571 263 850

napisz email