Zadzwoń:
507-959-548
728-352-126
BEZPŁATNE PORADNICTWO PRAWNE 3
UPRAWNIENIA PRACOWNICZE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 3
ZDROWIE I REHABILITACJA 5
ŚWIADCZENIA SOCJALNE 7
TEMATY ZWIĄZANE Z ORZEKANIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 3
AKTUALNE PROGRAMY I PROJEKTY PFRON ORAZ UNIJNE 5
POMOC PSYCHOLOGICZNA 2
ULGI I UPRAWNIENIA 5
CZAS WOLNY (REKREACJA, KULTURA, SPORT) 3
EDUKACJA I KSZTAŁCENIE 3
Znaleziono (39) artykułów
Pytanie:

W jaki sposób ustalić możliwie najszybszy termin badań specjalistycznych w ramach NFZ

Odpowiedź:

Informacje na temat dostępności terminów badań i wizyt u lekarzy specjalistów można uzyskac poprzez infolinię małopolskiego NFZ tel: 800-007-797

więcej
Pytanie:

W jaki sposób uzyskać pomoc w dofinansowaniu do leków dla osoby niepełnosprawnej, która nie spełnia warunków kryterium dochodowego warunkującego pomoc socjalną

Odpowiedź:

W filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej można wnioskować o specjalny zasiłek celowy lub zasiłek celowy w ramach procedury MOPS-5. Link do strony i dokumentów, które należy złożyć : https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=MOPS-5

Ponadto można uzyskac leki z Apteki Dary Leków, Kraków, oś. Dywizjonu 303, tel. 126472808 ( każdy lek kosztuje 5 zł, recepty są ważne bezterminowo do czasu uzykania żądanego leku)

więcej
Pytanie:

Jak jest możliwość uzyskania pomocy w dostosowania lokalu do potrzeb niepełnosprawnego ruchowo dziecka ( brak windy)

Odpowiedź:

Dofinansowanie można uzyskać w ramach programów PFRON w zakresie pokonywania barier architektonicznych oraz technicznych ( otrzymał druki MOPS-37, 39) . Ustalono firmę przystosowującą lokalu dla potrzeb niepełnosprawnyc h mającą umowę z PFRON firma Lift Plus tel. 801 900088, 343140310.

Linki do stron z wnioskami o dofinansowanie:http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=MOPS-37, http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=MOPS-39 - MOPS Kraków

więcej
Pytanie:

Zapytanie osoby niepełnosprawnej o możliwość sfinansowania kursu prawa jazdy

Odpowiedź:

W ramach projeku Fundacji Aktywnej Rehabilitacji pod nazwą "Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy" jest możliwość sfinansowania kursu prawa jazdy.

Kontakt: FAR, oś. Dywizjonu 303 blok 66, 30 LO, tel. 123565791, www.far.org.pl

więcej
Pytanie:

Jak można uzyskać pomoc dla niepełnosprawnej matki zamieszkującej w innym mieście ( polegającej na dotrzymaniu towarzystwa, rozmowie, odbyciu spacerów)

Odpowiedź:

Należy skontaktować się z Centrum Wolontariatu w Krakowie, ul. Krasickiego 18, tel. 577472451, które przekieruje do właściwej dla miejsca zamieszkania tej osoby placówki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

więcej
Pytanie:

Jaka jest oferta psychoterapii oraz terapii logopedycznej w tym neurologopedycznej zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych w Krakowie

Odpowiedź:

Poradnia Psychoterapii dla Dzieci i Młodzieży, ul. Batorego 5 Kraków, tel. 126333531, Poradia Logopedyczna ul. Lenartowicza 14 Kraków, tel. 126338398, Poradnia Psychologiczna dla Dorosłych ul. Słowackiego 44, tel. 126341070, Ośrodek Wspierania Rozwoju Dzieci, ul. Słowackiego 44, tel. 126338459, Krakowski Ośrodek Terapii Psychologicznej ul. Helclów 23a, tel. 124221858, Centrum Małego Dziecka ul. Miłkowskiego 9, tel. 124313585, Centrum Rozwoju Języka i Komunikacji ul. Dunajewskiego 5, tel. 790654000

więcej
Pytanie:

Osoba l.60 bez praw emerytalnych, o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, po przebytej operacji poszukuje pracy. Korzysta ze świadczeń MOPS

Odpowiedź:

Skierowano do wziecia udziału w projekcie aktywizacji zawodowej dla osób 50 plus o nazwie : Restart III. Kraków, ul. Sokołowskiego 3, tel. 12 412 13 00, link do strony : http://www.gdp-krakow.pl/projekty/restart-iii/

więcej
Pytanie:

Procedury ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny

Odpowiedź:

Warunkiem ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny dla osób poniżej 75 r.ż. jest orzeczenie o niepełnosprawności.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny:

  1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
  2. Kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny (oryginał do wglądu).
  3. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności lub orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu).
  4. W przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy

 

Sprawę załatwia 

Wydział Spraw Społecznych UMK ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków;

Referat ds. Świadczeń Opiekuńczych:

- ul.Stachowicza 18: pn. - pt. w godz. 7.40-18.00 tel. 012 616-50-00,

- os. Zgody 2: pn. - pt. w godz. 7.40 - 15.30 tel. 012 616-87-29, 012 616-87-98

 

Dokumenty do pobrania i treść procedury: http://bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=SO-18

 

więcej
Pytanie:

Czy jest wyznaczony górny limit zajęć szkolnych w szkole podstawowej integracyjnej dla dziecka autystycznego

Odpowiedź:

Ustawa o Systemie Oświaty oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie warunków organizowania kształcenia. wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym nie określają liczby godzin nauki.

Liczba godzin kształcenia dziecka dostosowywana jest indywidualnie do jego potrzeb i możliwości, a także możliwości szkoły w zakresie dostępności do wyspecjalizowanego personelu. Alternatywą jest korzystanie ze specjalnych placówek - Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych.

więcej
Pytanie:

Czy uczennicy szkoły policealnej w wieku 22 lat ze znacznym stopniem niepełnosprawności ruchowej( porusza się na wózku inwalidzkim), niedowidzącej słusznie odmówiono bezpłatnego transportu do szkoły.

Odpowiedź:

Tak. Bezpłatny transport do szkoły i opieka w czasie przewozu przysługuje do 25 r.ż. jedynie w przypadku młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami ( na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty).

więcej
Zadzwoń do nas 507-959-548
Lub kliknij i napisz przez
formularz kontaktowy